OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pravidlá Registrácie

  • Môžeš sa zaregistrovať len pod menom, aké ešte nie je použité! Ak použiješ, už zaregistrované meno, nie si vhodný/á na prijatie.
  • O fotke platí to isté! Pre nechápavých: Nemôže to byť fotka osoby, ktorá už je na Elite Way School zaregistrovaná.
  • Ak už je na škole používateľ s menom Mia Colucci, používateľ s menom Anahí nie je vhodný na prijatie. To isté platí o menách Dulce María, Roberta Pardo, Lupita Fernandéz, Maite Perroni, Maria de Jesus, atď...
  • Keď sa registruješ na školu, zaväzuješ sa, že minimálne celý prvý rok (1, alebo 2 mesiace), budeš navštevovať túto školu a budeš sa pravidelne pripravovať na hodiny!
  • Riaditeľ si vyhradzuje právo vyhodiť zo školy študenta, ktorý sa nedostavil na hodinu bez ospravedlnenia, ignoroval vyzvania aby sa ozval niektorému z profesorov alebo inak porušil pravidlá školy alebo registrácie!
  • Ak Ťa na školu neprijmem, nebudeš nadávať na mňa, ani na iných študentov školy!
  • Meno a fotku si starostlivo vyber, následná zmena nie je možná!