OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O škole

 

ELITE WAY SCHOOL

 

Elite way school je prestížna súkromná škola najmä pre študentov z vyšších vrstiev. V tejto škole je však aj štipendiálny systém pre menej bohatú mládež.

 

 

OPIS RÔZNYCH MIEST V ŠKOLE

 Riaditeľňa - kancelária riaditeľa. Študenti tam chodia po predvolaní riaditeľom, ak niečo potrebujú alebo v prípade, že ich rodičia chcú niečo vyriešiť a sú tam pozvaní tiež.

Sekretariát - miesto v prednej časti riaditeľne, riadené sekretárkou. Chodia sem študenti, ktorí chcú ísť na schôdzku s riaditeľom alebo ukázať priepustku (povolenie od rodiča alebo tútora, že študent môže opustiť školu).

Školská sála - miesto, kde si študenti môžu vyrozprávať najnovšie drby, stretnúť sa s riaditeľom, ale aj miesto, kde sa študenti môžu prezentovať v zručnosti, ako je tanec.

Izby - v školskom poriadku Elite Way School, je napísané, že chlapci smú navštevovať dievčenské a dievčtá chlapčenské izby, len od 15:00 do 19:00 s povolením dozorcu.

Trieda - tu získavajú študenti rôzne poznatky, ale najviac čakajú na to, kedy zazvoní. Študenti v nej majú neobmedzený prístup k počítačom (notebookom), ktoré dostanú na začiatku šk. roka, ako učebnú pomôcku.

Záhrada - v nej študenti relaxujú, odpočívajú a prijímajú návštevy.

Kaviareň a bufet - miestá, kde si študenti môžu dať svoje obľúbené, samozrejme nealkoholické, nápoje alebo iné dobroty.

Zborovňa - je miesto, kde sa stretávajú učitelia a kde študenti nemajú prístup v žiadnom prípade.